Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan vad undernummer 9021 10 10 (ortopediska artiklar) gäller

15.4.2020 11.33
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 7 april 2020 förordning (EU) nr 2020/523 (EUT L 116, 15.4.2020) genom vilken en ny kompletterande anmärkning läggs till i kapitel 90 i Kombinerade nomenklaturen. I denna nya anmärkning definieras närmare de ortopediska artiklar som nämns i texten för undernummer 9021 10 10. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 5 maj 2020 eller därefter.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder