Hoppa till innehåll

Kommissionens förordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 24.8.2010 9.33 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.42
Pressmeddelande

141/2010, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat följande förordningar om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan:

(EU) nr 692/2010, 30.7.2010 (EUT L 201, 3.8.2010, bilaga 1, s. 24 - 25)
(EU) nr 716/2010 och (EU) nr 717/2010, 6.8.2010 (EUT L 210, 11.8.2010, bilaga 2, s. 23 och 25)
(EU) nr 727/2010, 6.8.2010 (EUT L 213, 13.8.2010, bilaga 3, s. 32)
(EU) nr 731/2010 och (EU) nr 732/2010, 11.8.2010 (EUT L L 214, 14.8.2010, bilaga 4, s. 3 och 5)

Förordningarna tillämpas på varor som tullklareras:

bilaga 1: den 23 augusti 2010 eller därefter
bilaga 2: den 31 augusti 2010 eller därefter
bilaga 3: den 2 september 2010 eller därefter
bilaga 4: den 3 september 2010 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningarna.

Bilaga 1: EUT L 201, 3.8.2010, s. 24 - 25
Bilaga 2: EUT L 210, 11.8.2010, s. 23 och 25
Bilaga 3: EUT L 213, 13.8.2010, s. 32
Bilaga 4: EUT L 214, 14.8.2010, s. 3 och 5

TMD