Hoppa till innehåll

Kommissionens förordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 1.4.2011 15.29 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.11
Pressmeddelande

50/2011, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordningarna (EU) nr 312/2011- (EU) nr 316/2011/2010 av den 30 mars 2011 (EUT L 86, 1.4.2011, s. 54, 56, 58, 60, 62) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 21 april 2011 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningarna.

TMD