Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 24.11.2010 16.10 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.13
Pressmeddelande

189/2010, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 1076/2010 (EUT L 308, 24.11.2010, s. 4 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 14 december 2010 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordningen kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningen.

TMD