Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 31.5.2010 13.30 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 12.34
Pressmeddelande

96/2010, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 465/2010 (EUT L 129, 28.5.2010, s. 64-65 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 17 juni 2010 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordningen kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningen.

TMD