Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 11.1.2011 13.41 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.40
Pressmeddelande

1/2011, RAS/TSe

Genom kommissionen förordning (EU) nr 11/2011 av den 7 januari 2011 (EUT L 5, 8.1.2011, s. 1 - 2 ) ändras vissa förordningar om klassificering av vissa varor i kombinerade nomenklaturen samt en förordning om ändring eller upphävande av vissa förordningar om klassificeringen av varor i kombinerade nomenklaturen. Förordningen finns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den 28 januari 2011.

”Artikel 1

Punkt 2 i tabellen i bilagan till förordning (EG) nr 1858/98 ska utgå.

Artikel 2

Punkt 1 i tabellen i bilagan till förordning (EEG) nr 3513/92 ska utgå.

Artikel 3

I tabellen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 1179/2009 ska punkterna 1 och 79 utgå.”

TMD