Hoppa till innehåll

Kommissionen undersöker potentiella kombinerade effekter av antidumpnings- eller utjämningsåtgärder samt skyddsåtgärder för vissa stålprodukter. Företag kan lämna sina kommentarer till kommissionen.

2.5.2019 11.01
Pressmeddelande

Kommissionen införde den 1 februari 2019 skyddsåtgärder i fråga om vissa stålprodukter för en period av tre år. Skyddsåtgärderna består av tullkvoter som är tillämpliga under specifika perioder och utöver vilka en skyddstull på 25 % måste betalas.

Vissa av dessa stålproduktkategorier omfattas för närvarande också av antidumpnings- eller utjämningsåtgärder. Så snart de tullkvoter som fastställts enligt skyddsåtgärderna överskridits för dessa produktkategorier borde både skyddstullen och antidumpnings- eller utjämningstullen betalas för samma import.

Kommissionen anser därför att det kan vara lämpligt att ändra de befintliga antidumpnings- och utjämningsåtgärderna under den period då både antidumpnings- eller utjämningsåtgärder och skyddstullar kan tillämpas. På så sätt undviker man ”dubbla instrument”.

Bakgrunden till detta ärende belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr C 146 som publicerades den 26 april 2019. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om planen till kommissionen inom 14 dagar efter att tillkännagivandet offentliggjorts i tidningen.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar