Hoppa till innehåll

Kommissionen undersöker om import av kinesiskt solfångarglas subventioneras

Utgivningsdatum 29.4.2013 11.01 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.09
Pressmeddelande

56/2013, MSR

Vid import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80.

Kommissionens tillkännagivande publicerades den 27 april 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 122. Undersökningen kommer att slutföras inom 13 månader efter publiceringen av tillkännagivandet. Provisoriska åtgärder kan införas senast inom nio månader efter publiceringen av tillkännagivandet. 

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD