Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat ett meddelande om förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019

22.11.2018 15.40
Pressmeddelande

Kommissionens meddelande av den 14 november 2018 fokuserar på ett scenario där Förenade kungarikets (UK) utträde, brexit, sker utan något utträdesavtal. Fastän förhandlingarna har framskridit och framsteg gjorts garanterar en överenskommelse med Förenade kungarikets regering ännu inte att landet ratificerar utträdesavtalet senast den 29 mars 2019. Oberoende av enligt vilket scenario utträdet sker kommer det att orsaka betydande störningar.

Förberedelserna inför det brittiska utträdet pågår parallellt med förhandlingarna. De nationella myndigheternas och EU-organens åtgärder kan inte ersätta de förberedelser som enskilda och företag måste göra inför det brittiska utträdet. Om t.ex. nya tillstånd, licenser eller intyg krävs efter utträdet har alla parter ansvar för att ansöka om dem i god tid.

Läs hela meddelandet och dess bilagor

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit