Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka autonoma tullbefrielser eller tullkvoter kan sökas fr.o.m. 1.1.2017

Utgivningsdatum 19.4.2016 14.47 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 8.29
Pressmeddelande

31/2016, MNy

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter för januariomgången 2017. Meddelande 2016/C 127/06, publicerat i EUT C 127/9.4.2016.  

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielser kan sökas finns upplagd på Europa-servern.

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 17 juni 2016. På denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art ha sitt möte.  

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att hålla sig uppdaterade om ansökningarnas status.

Mera information om förfarandet för befrielse från autonoma tullar.

Mera information:
Minna Nyberg, fornamn.efternamn@tulli.fi
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn@tulli.fi

                           

TMD