Hoppa till innehåll

Kommissionen förlänger tiden för skyddsåtgärdsundersökningen rörande import av stålprodukter med två månader

19.12.2018 15.28
Pressmeddelande

Kommissionen inledde den 26 mars 2018 en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av vissa stålprodukter (flera varukoder i HS-kapitel 72 och 73). Undersökningen inleddes eftersom den totala importen av stålprodukter hade ökat i betydande grad under perioden 2013–2017. Som en provisorisk skyddsåtgärd öppnade EU tullkvoter för import till unionen av stålprodukter från 23 produktkategorier för 200 kalenderdagar från och med den 19 juli 2018.

Vanligtvis ska en skyddsåtgärdsundersökning avslutas senast inom nio månader från det att undersökningen inleddes. I undantagsfall kan tidsfristen dock förlängas med högst två månader.

Nu meddelar kommissionen att tidsfristen ska förlängas, eftersom undersökningen med avseende på antalet produkter (28 produktkategorier) och antalet berörda parter (över 800 registrerade parter) saknar motstycke. Många av de berörda parterna har deltagit aktivt i undersökningen. Insamling och analys av sådana enorma mängder information har krävt mycket tid och resurser av kommissionen. De nuvarande provisoriska skyddsåtgärderna mot vissa stålprodukter säkerställer det tillfälliga skydd som krävs för unionsindustrin.

Om slutgiltiga åtgärder antas kommer kommissionen att offentliggöra en genomförandeförordning senast den 1 februari 2019. Kommissionens meddelande publicerades den 19 december 2018 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 457.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar