Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

31.1.2012 9.49
Pressmeddelande

19/2012, MNy/TSe

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 74/2012 (EUT L 27, 31.1.2012, s. 2) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varan som nämns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 20 februari eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publiceringen av förordningen.

TMD