Hoppa till innehåll

Kommentarer önskas om gränssnittsspecifikationer som tagits fram av Tullens kontoregisterprojekt

25.6.2019 15.03
Pressmeddelande

Kontoregisterprojektet som koordineras av Tullen har framskridit enligt tidtabellen. De datatekniska gränssnittsspecifikationerna har publicerats och Tullen vill få kommentarer från aktörer.

Projektet har hittills framskridit enligt den planerade tidtabellen i gott samarbete med intressentgrupperna. Tullen publicerade den 10 juni 2019 ett utkast till gränssnittsspecifikationerna för övervakningssystemet för bank- och betalkonton på adressen https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/Tilirekisteri/ (på finska). Tullen önskar få kommentarer om gränssnittspecifikationerna från berörda aktörer. Vänligen skicka kommentarerna senast den 9 augusti 2019 till adressen tilirekisteri(at)tulli.fi. Kommentarerna tas i beaktande när Tullens slutliga föreskrift om gränssnittsspecifikationerna utarbetas. Föreskriften kommer enligt dagens uppskattning att publiceras i oktober 2019.

Bakgrund till kontoregisterprojektet

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton trädde i kraft den 1 maj 2019. Syftet med lagen är att främja myndigheternas elektroniska tillgång till information om bank- och betalkonton och effektivera myndigheternas förfrågningar så att de riktas till rätt mottagare.

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton består av ett register över bank- och betalkonton och av ett datasöksystem. Tullen bygger upp registret över bank- och betalkonton i vilket uppgifter om typer av kundrelation, kundkonton och bankfack hos betalningsinstitut, utgivare av elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor lagras. Också kreditinstitut kan lämna uppgifter till kontoregistret med Finansinspektionens tillstånd. Betalningsinstitut, utgivare av elektroniska pengar, tillhandahållare av virtuella valutor och auktoriserade kreditinstitut uppdaterar lagstadgade uppgifter i kontoregistret via ett gränssnitt som Tullen tagit fram.

Kreditinstituten i sin tur administrerar sina datasöksystem med hjälp av vilka behöriga uppgiftsanvändare kan söka fram uppgifter om typer av kundrelation, bankkonton och bankfack via kreditinstitutens gränssnitt för datasökning. Även betalningsinstitut, utgivare av elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor kan implementera datasöksystem om de så önskar. Tullens föreskrift innehåller gränssnittsspecifikationerna för datasöksystemen på basis av vilka uppgiftslämnare och uppgiftsanvändare kan bygga upp sina egna system och program.

Projektet styrs av finansministeriet.

Mera information om kontoregisterprojektet ges av Maarit Heikkilä, projektchef, EXT-Maarit.Heikkila(at)tulli.fi och av Sami Rakshit, bevakningsdirektör, sami.rakshit(at)tulli.fi.

Kundmeddelande