Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av en förordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

22.11.2017 10.49 | Publicerad på svenska 22.11.2017 kl. 13.47
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 16 november 2017 genomförandeförordning (EU) nr 2017/2157 (EUT L 304, 21.11.2017) om ändring av en förordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 11 december 2017 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder