Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om upphävande av förordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

12.2.2018 10.21 | Publicerad på svenska 12.2.2018 kl. 11.05
Pressmeddelande

Klassificering enligt kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 7 februari 2018 förordning (EU) nr 2018/198 (EUT L 38, 10.2.2018, sidan 7) om upphävande av en förordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 2 mars 2018 eller därefter.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder