Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10.11.2016 8.16
Pressmeddelande

96/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 7 november 2016 förordning (EU) nr 2016/1962 (EUVL L 303, 10.11.2016, s. 1 - 3 ) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 30 november 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD