Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

3.2.2016 13.11 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 8.35
Pressmeddelande

11/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 26 januari 2016 förordning (EU) nr 2016/137 (EUT L 27, 3.2.2016, s. 3 - 4) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 23 februari 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader efter ikraftträdandet av förordningen.

TMD