Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

10.4.2018 10.51
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 3 april 2018 genomförandeförordning (EU) nr 2018/553 (EUT L 92, 10.4.2018, sidorna 1–3) om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 30 april 2018 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen åberopas i enlighet med artikel 34.9 i rådets förordning (EEG) nr 952/2013.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder