Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

16.2.2018 14.16 | Publicerad på svenska 16.2.2018 kl. 15.02
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 9 februari 2018 genomförandeförordning (EU) nr 2018/220 (EUT L 43, 16.2.2018, sidorna 3­­–5) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 8 mars 2018 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med denna förordning får under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder