Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

1.11.2017 15.28 | Publicerad på svenska 1.11.2017 kl. 16.14
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 26 oktober 2017 förordning (EU) nr 2017/1971 (EUT L 281, 31.10.2017) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 15 november 2017 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder