Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8.2.2017 9.48
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen utfärdade den 2 februari 2017 förordning (EU) nr 2017/209 (EUT L 33, 8.2.2017) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 28 februari 2017 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD