Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

22.11.2012 13.28
Pressmeddelande

137/2012, MNy/TSe

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 1089/2012 av den 19 november 2012 (EUT L 323, 22.11.2012, s. 11 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 12 december 2012 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificering fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningen.

TMD