Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

3.10.2012 11.22
Pressmeddelande

118/2012, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 894/2012 av den 6 augusti 2012 (EUT L 264, 29.9.2012, s. 5, 6) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av den vara som nämns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 19 oktober 2012 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publiceringen av förordningen.

TMD