Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

21.8.2013 12.52
Pressmeddelande

102/1.8.2013, Mki/BA

Kommissionen utfärdade den 25 juli 2013 förordningarna (EU) nr 704, 705,706, 709 och 710/2013 (EUT L 200, 25.7.2013, s. 2–3, 5, 7, 13, 15) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 21 augusti 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan under en period på tre månader åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD