Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

16.7.2014 13.34
Pressmeddelande

71 /2014, IOL

Kommissionen utfärdade den 11 juli 2014 förordningarna (EU) nr 764–767/2014 (EUT L 209, 16.7.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 5 augusti 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD