Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8.6.2017 11.31
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen utfärdade den 8 maj 2017 genomförandeförordning (EU) nr 2017/960 (EUT L 145, 8.6.2017) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 28 juni 2017 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då förordningen träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD