Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av KN-nomenklaturen

14.3.2018 14.16
Pressmeddelande

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Kommissionens utfärdade den 13 mars 2018 förordning (EU) nr 2018/396 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 71, 14.3.2018, sidan 36).

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 3 april 2018 eller därefter.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder