Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av KN-nomenklaturen

9.4.2018 11.21
Pressmeddelande

Ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Kommissionens utfärdade den 6 april 2018 förordning (EU) nr 2018/549 (EUT L 91, 9.4.2018, sidan 11) om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 29 april 2018 eller därefter.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder