Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

2.5.2016 15.06
Pressmeddelande

37/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 26 april 2016 förordningarna (EU) nr 2016/663– (EU) nr 2016/666 (EUT L 115, 29.4.2016, 18, 21, 24 och 27) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av de varor som anges i bilagan nedan. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 19 maj 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD