Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8.12.2017 12.45 | Publicerad på svenska 8.12.2017 kl. 13.48
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 30 november 2017 förordningarna (EU) nr 2017/2244, (EU) nr 2017/2245, (EU) nr 2017/2246, (EU) nr 2017/2247 och (EU) nr 2017/2248 (EUT L 324, 8.12.2017, s. 1–16) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 28 december 2017 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder