Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

17.7.2017 15.39
Pressmeddelande

IOL, 17.7.2017

Kommissionen utfärdade den 11 juli 2017 förordningarna (EU) 2017/1267 och (EU) 2017/1268 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 3 augusti 2017 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

Mera information:

tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD