Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5.4.2017 13.31
Pressmeddelande

IOL

Kommissionen utfärdade den 30 mars 2017 förordning (EU) nr 2017/635 och (EU) nr 2017/636 (EUT L 91, 5.4.2017) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 25 april 2017 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Mera information:
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

TMD