Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om tillägg av kompletterande anmärkningar i den kombinerade nomenklaturen

14.4.2014 12.20 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 10.59
Pressmeddelande

34/2014, HHS

Kommissionen utfärdade den 7 april 2014 förordningarna (EU) nr 365/2014 och (EU) nr 366/2014 (EUT L 108, 11.4.2014, s. 9-12) om kompletterande anmärkningar som ska läggas till i kapitlen 4, 13, 17 och 21 i den kombinerade nomenklaturen.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 1 maj 2014 eller därefter.

TMD