Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

24.8.2012 16.55
Pressmeddelande

106/2012, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat följande förordningar om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagorna nedan:
(EU) nr 696/2012- (EU) nr 698/2012, 25.7.2012 (bilaga 1),
(EU) nr 714/2012- (EU) nr 716/2012, 30.7.2012 (bilaga 2),
(EU) nr 726/2012 och (EU) nr 727/2012, 6.8.2012 (bilaga 3),
(EU) nr 749/2012 och (EU) nr 750/2012, 14.8.2012 (bilaga 4).

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras:
den 20 augusti 2012 eller därefter (bilaga 1),
den 27 augusti 2012 eller därefter (bilaga 2),
den 30 augusti 2012 eller därefter (bilaga 3),
den 7 september 2012 eller därefter (bilaga 4).

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publiceringen av förordningarna.

Bilaga 1: EUT L 203, 31.7.2012, s. 31, 33, 35, 36
Bilaga 2: EUT L 210, 7.8.2012, s. 3-5, 7
Bilaga 3: EUT L 213, 10.8.2012, s. 4, 6
Bilaga 4. EUT L 222, 18.8.2012, s. 2, 4

TMD