Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om klassificering av vadderade västar i den kombinerade nomenklaturen

24.3.2010 11.24
Pressmeddelande

47/2010, RAS/TSe

Kommission har utfärdat förordning (EU) nr 246/2010 av den 23 mars 2010 om ändring av förordning (EEG) nr 989/89 vad gäller klassificering av vadderade västar i Kombinerade nomenklaturen. Förordningen finns i bilagan nedan L 77, 24.3.2010, s. 51.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 13 april 2010 eller därefter.

TMD