Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

25.9.2009 12.07
Pressmeddelande

151/25.9.2009, RAS/TSe

Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 872/2009 av den 18 september 2009 (EUVL L 249, 23.9.2009) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varan i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 13 oktober 2009 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningen.

Bilaga: EUT L 249, 23.9.2009, s. 3

TMD