Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

9.2.2010 10.39
Pressmeddelande

26/2010, RAS/TSe

Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordning (EG) nr 109/2010 av den 5 februari 2010 (EUVL L 36, 9.2.2010, s. 7-8) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 1 mars 2010 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningen.

TMD