Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

23.5.2011 9.07
Pressmeddelande

86/2011, MKi/TSe

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 497/2011 av den 18 maj 2011 (EUT L 134, 21.5.2011, s. 12) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 10 juni 2011 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publiceringen av förordningen.

TMD