Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

9.12.2010 16.42
Pressmeddelande

199/2010, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 1155/2010 av den 1 december 2010 (EUT L 129, 28.5.2010) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 29 december 2010 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom denna förordning kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publiceringen av förordningen.

Bilaga: EUT L 324, 9.12.2010, s. 43 - 44

TMD