Hoppa till innehåll

Kommissionens förordning om ändring och upphävande av vissa förordningar om klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen

16.12.2009 15.34
Pressmeddelande

190/2009, RAS/TSe

Kommissionen utfärdade den 26 november 2009 förordning (EG) nr 1179/2009 (EUT L 317, 3.12.2009) om ändring eller upphävande av vissa förordningar om klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen. Förordningen finns i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den 23 december 2009.

TMD