Hoppa till innehåll

Kommissionens förordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

9.2.2011 14.42 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.55
Pressmeddelande

16/2011, RAS/TSe,

Kommissionen har utfärdat förordningarna (EU) nr 111/2011, (EU) nr 112/2011 och (EU) nr 113/2011 av den 7 februari 2011 (EUT L 34, 9.2.2011, s. 34, 36, 38) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 1 mars 2011 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningarna.

TMD