Hoppa till innehåll

Kommissionens förordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

12.5.2010 10.50
Pressmeddelande

83/2010, RAS/TSe

Kommisionen har utfärdat följande förordningar om klassificering av varor i den kombinerade nomenklaturen:

(EU) nr 336/2010, 21.4.2010 (EUT L 102, 23.4.2010, s.25 - 26 )
(EU) nr 380/2010, 30.4.2010 (EUT L 112, 5.5.2010, s. 4 - 5).

Förordningarna träder i kraft den tjugonde agen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 13 maj 2010 eller därefter (bilaga 1) och på varor som tullklareras den 25 maj 2010 eller därefter (bilaga 2).

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningar.

TMD