Hoppa till innehåll

Komissiolta uusia tietoja Pan-Eurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisesta

18.9.2018 15.51
Tiedote

Komissio on julkaissut uuden ilmoituksen, milloin ja minkä maiden välillä Pan-Eurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevaa alueellista yleissopimusta aletaan soveltaa (EUVL C 325 14.9.2018, sivu 6).

Pan-Eurooppa-Välimeri-kumulaatioalueella yksittäisten vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöpöytäkirjojen soveltaminen korvautuu asteittain yhteisen alueellisen yleissopimuksen alkuperäsääntöjen soveltamisella. EU:n ja Georgian välisessä sopimuksessa on siirrytty soveltamaan mainitun yleissopimuksen alkuperäsääntöjä 1.6.2018.

Ilmoituksessa on liitteenä taulukko 1, joka on yksinkertaistettu yleiskatsaus kumulaatiomahdollisuuksiin 1.8.2018. Merkintä ”X” taulukossa tarkoittaa, että kahden osapuolen välillä on tehty vapaakauppasopimus, jossa on kumulaation mahdollistavat Pan-Eurooppa-Välimeri-alkuperäsääntömalleihin perustuvat alkuperäsäännöt.

Taulukoissa 2 ja 3 on ilmoitettu päivämäärä, josta alkaen diagonaalista kumulaatiota sovelletaan kysymyksessä olevien maiden välillä. Tämä päivämäärä on se päivä, jolloin asianomaisiin vapaakauppasopimuksiin liitettyjen diagonaalisen kumulaation mahdollistavien alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen soveltaminen alkaa.

Taulukossa 2 päivämäärän edessä oleva merkintä ”(C)” tarkoittaa alueellisen yleissopimuksen mukaisen diagonaalisen kumulaation soveltamisen alkamispäivää silloin, kun asianomaisessa vapaakauppasopimuksessa viitataan yleissopimukseen. Merkintä ”(C)” viittaa sanaan ”Convention” eli ”yleissopimus”.

Taulukosta 2 ilmenee, että muutamassa sopimuksessa on siirrytty soveltamaan yleissopimuksen alkuperäsääntöjä vuoden 2017 loppupuolella sekä kuluvan vuoden aikana, kuten edellä mainitussa EU:n ja Georgian välisessä sopimuksessa sekä esimerkiksi Sveitsin, Norjan ja Islannin sopimuksissa Georgian kanssa. 

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet