Hoppa till innehåll

Kommissionen har återtagit prisåtaganden gällande vissa antidumpnings- och utjämningstullar – kolla om din säljare finns med på listan!

2.8.2017 16.11 | Publicerad på svenska 3.8.2017 kl. 11.26
Pressmeddelande

Företag som importerar solcellsmoduler och solceller med ursprung i eller avsända från Kina från säljare som lämnat ett prisåtagande som godkänts har inte behövt betala antidumpnings- och utjämningstull. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39).

Kommissionen har återtagit prisåtaganden från vissa säljare. Kommissionen har också ogiltigförklarat åtagandefakturor utfärdade av dessa företag. Säljarna som lämnat ett prisåtagande har angetts i EU:s officiella tidning nr L 201, 2.8.2017. I samma tidning anges också numren på de åtagandefakturor som ogiltigförklarats samt de företag vars åtagande har återtagits. För dessa säljares produkter ska i fortsättningen antidumpnings- och utjämningstull betalas. Ändringen träder i kraft 3.8.2017.

Mera information:

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar