Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka autonoma tullbefrielser eller tullkvoter kan sökas fr.o.m. 1.7.2015

16.10.2014 14.52
Pressmeddelande

106/2014, PNy

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter (2011/C 363/02, EUT C 363, 13.12.2011) för juliomgången 2015. Meddelande 2014/C 352/07, publicerat i EUT C 352/7.10.2014.  

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielse kan sökas finns upplagd på Europa-servern:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=sv&Screen=0

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 16 december 2014. På denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art ha sitt möte.  

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status.

Mera information om förfarandet för befrielse från autonoma tullar finns på webbplatsen:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm

Mera information:
Minna Nyberg, fö[email protected]
Pirjo Nyberg, fö[email protected]

TMD