Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka autonoma tullbefrielser eller tullkvoter söks fr.o.m. 1.1.2016

24.4.2015 12.06
Pressmeddelande

36/2015, MNy

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter (2011/C 363/02, EUT C 363, 13.12.2011) för januariomgången 2016. Meddelande 2015/C 99/08, publicerat i EUT C 99/26.3.2015.  

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielse söks finns upplagd på Europa-servern:

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 23 juni 2015, då gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art planerar ha sitt möte.  

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status.

Mera information om förfarandet för autonoma tullbefrielser finns här.

Mera information:
Minna Nyberg, [email protected]
Pirjo Nyberg, [email protected]


                                 

TMD