Hoppa till innehåll

Komissio jatkaa terästuotteiden tuontia koskevan suojatoimenpidetutkimuksen kestoa enintään kahdella kuukaudella

19.12.2018 15.28
Tiedote

Komissio pani 26.3.2018 vireille tiettyjen terästuotteiden (useat HS-nimikkeistön 72- ja 73-ryhmien koodit) tuontia koskevan suojatoimenpidetutkimuksen. Tutkimus käynnistettiin, koska terästuotteiden kokonaistuonti on kasvanut huomattavasti vuosien 2013 ja 2017 välisenä aikana. Väliaikaisena suojatoimenpiteenä EU avasi 23 teräksen tuoteluokalle unioniin tuontia koskevat tariffikiintiöt 200 päivän ajaksi 19.7.2018 alkaen.

Normaalisti tutkimus on saatettava päätökseen viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa tutkinnan aloittamisesta. Poikkeuksellisissa olosuhteissa tätä määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää enintään kahdella kuukaudella.

Nyt komissio ilmoittaa, että aikaa on pidennettävä, koska tutkimus on ennennäkemättömän laaja niin tuotekatteen (28 tuoteluokkaa) kuin asianomaisten osapuolten lukumäärän (yli 800 rekisteröityä osapuolta) suhteen. Lukuisat asianomaiset osapuolet ovat osallistuneet aktiivisesti tutkimukseen. Vastaanotettujen suurten tietomäärien kerääminen ja analysointi on vienyt komissiolta huomattavan paljon aikaa ja resursseja. Unionin tuotannonalan tarvittava tilapäinen suojelu varmistetaan voimassa olevilla väliaikaisilla suojatoimenpiteillä.

Jos lopulliset suojatoimenpiteet hyväksytään, komissio julkaisee täytäntöönpanoasetuksen viimeistään 1.2.2019. Komission ilmoitus julkaistiin 19.12.2018 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 457.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet