Hoppa till innehåll

Kombinerade nomenklaturen (KN) 2021

Utgivningsdatum 3.11.2020 10.18

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2021.

Kombinerade nomenklaturen publicerades den 30 oktober 2020 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 361 som bilaga till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1577. Nomenklaturen tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Bindande klassificeringsbesked som grundar sig på ändrade varukoder kommer inte längre att gälla efter den 31 december 2020. Om du vill ha ett nytt besked, skicka en ansökan via den elektroniska eBTI-tjänsten till Tullen. Beakta särskilt punkt 5 (Återutfärdande av ett bindande klassificeringsbesked) i ansökan. 

Länken till eBTI-tjänsten och ansökningsanvisningarna finns på Tullens webbplats: Bindande klassificeringsbesked

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om varukoder