Hoppa till innehåll

Kom och bekanta dig med klassificeringsinformationstjänsten Fintaric och Tullens nya tillståndstjänst

Utgivningsdatum 7.8.2018 13.00
Pressmeddelande

Tullen lanserar klassificeringsinformationstjänsten Fintaric i oktober 2018. Fintaric-tjänsten är öppen för alla och den används med en webbläsare.

I början av 2019 tas också Tullens nya tillståndstjänst i bruk. Vi erbjuder våra kunder möjlighet att bekanta sig med båda tjänsterna onsdagen den 22 augusti 2018 kl. 9.30–12 i Böle förvaltningscentrum i Helsingfors (Semaforbron 12, 00520 Helsingfors). Där kan man testa tjänsterna och ställa frågor om dem till våra experter.

I Fintaric visas varukoderna från EU:s Taric-system, eventuella uppgifter om restriktioner och skatter de omfattas av samt Finlands nationella restriktioner. I Fintaric ingår också en beräkningstjänst med vilken man kan bedöma storleken på tullarna och skatterna som uppbärs för varorna. Tjänsten är avsedd för alla som i sitt dagliga arbete behöver varukodsuppgifter och som behärskar grunderna i tariffering.

Ansökan om tillstånd blir elektronisk i början av nästa år. Den nya tillståndstjänsten införs i etapper. I det första skedet kan man elektroniskt ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

Vi ber er anmäla er till informationstillfället senast den 20 augusti 2018. Informationstillfället ordnas på finska. Tullen kan vid behov begränsa antalet deltagare.

Anmälningar: Minna Gustafsson eller Veijo Alatalo, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering Meddelanden om varukoder