SV

Kolla avsändningslandet för din nätbeställning – du kan spara tid och pengar

9.5.2015 9.00
Pressmeddelande

Varor som levereras från EU:s tull- och skatteområde tullklareras vanligtvis inte, och ingen tullavgift eller mervärdesskatt vid import uppbärs för dem. Undantag utgör produkter som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkohol och tobak, samt i vissa fall nya bilar. Det lönar sig dock för beställaren att komma ihåg att varornas avsändningsland påverkar tullklareringen och importbeskattningen väsentligt. Även om nätbutiken är belägen inom EU-området, men avsändningslandet är utanför EU:s skatteområde, kan man behöva betala importskatterna för de beställda varorna på basis av tullklareringen.

Det är enkelt och snabbt att beställa varor via nätet. Man behöver inte alls vända sig till Tullen om varorna införs från EU:s skatteområde, förutom när det är fråga om alkohol, tobak eller andra punktskattepliktiga produkter. Situationen ändras dock om varorna avsänds från utanför EU:s skatteområde. Sådana varor ska tullklareras och importskatter ska betalas för dem.

Landet där nätbutiken är belägen har ingen betydelse – det är varornas avsändningsland som avgör

För den som beställer via nätet är det avgörande varifrån varorna levereras och om varorna som levereras från EU-området har tillverkats i EU eller förtullats in i EU-området. Det är nästan alltid säljaren som svarar för mervärdesskatten på varor som har sålts från EU-området till Finland. I vilket land nätbutiken är belägen spelar ingen roll, det är bara varornas avsändningsland som har betydelse för tullklareringen och beskattningen av varorna.

Den som beställer via nätet kan spara tid och pengar genom att vid behov på förhand kontrollera hos säljaren varifrån varorna levereras till Finland. Om varorna levereras från utanför EU:s skatteområde, ska beställaren lämna en tulldeklaration för varorna när de har anlänt till Finland och beställaren har fått en ankomstavi från fraktföraren. Försändelsen kan inte tullklareras på förhand.

När krävs tullklarering och betalning av skatt för varor som avsänts från EU-området?

Inom EU-området finns områden som inte ingår i dess tull- eller skatteområde, t.ex. landskapet Åland, Helgoland och Büsingen i Tyskland och Kanarieöarna samt ön Jersey och de övriga Kanalöarna. På samma sätt som vid import från länder utanför EU uppbärs mervärdesskatt vid import när varor importeras från områden utanför EU:s skatteområde.

Exempel på hur mervärdesskatten beräknas

Man beställer en tröja från en spansk nätbutik, men den levereras från ön Jersey. Tröjan kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro. I mervärdesskatt uppbärs 24 % av summan för varans inköpspris och transportkostnaderna eftersom varan levereras från ett område utanför EU:s skatteområde. Eftersom tröjan levereras från EU-området, fastän från utanför EU:s skatteområde, uppbärs ingen tullavgift för den.

För tröjan uppbärs sammanlagt 56,40 euro i mervärdesskatt (200 e + 35 e = 235 e x 0,24 = 56,40 e).

Mera information:

Tullens kundanvisning om internethandel
Tullens anvisningar om att beställa alkohol via nätet
Tullens webbimporttjänst

Pressmeddelande